VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN CẦN YÊU CẦU KHỞI TỐ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÔNG AN NGHỆ AN - Tin không lề

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN CẦN YÊU CẦU KHỞI TỐ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÔNG AN NGHỆ AN

 Nguyễn Gia Định
Tòa giám mục Vinh đã có Thông báo về vụ nhà cầm quyền dùng vũ lực, bắt bớ và truyền thông đàn áp linh mục và giáo dân thực hiện quyền tư pháp của mình hôm 14-02-2017. Đây là căn cứ để Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét về hành vi công an tỉnh Nghệ An đã xâm phạm quyền tư pháp của người dân.
Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2014, tại Điều 4. Chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân:
“1. Kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân để kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật”.
CÔNG AN NGHỆ AN ĐÃ XÂM PHẠM QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Bộ Luật Hình sự 1999, Điều 132. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo (trích):
“1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm: a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo”.
Bộ Luật Tố tụng hình sự 2003, Điều 31. Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự:
“Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại, công dân có quyền tố cáo những việc làm trái pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự của các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự hoặc của bất cứ cá nhân nào thuộc các cơ quan đó.
Cơ quan có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo; thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo biết và có biện pháp khắc phục”.
CÔNG AN, BÁO CHÍ NGHỆ AN ĐÃ VU KHỐNG
Bộ Luật Hình sự 1999, Điều 122. Tội vu khống (trích):
“1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với nhiều người; d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; đ) Đối với người thi hành công vụ; e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng”.
CẦN YÊU CẦU KHỞI TỐ
Trường hợp các người dân đi khởi kiện, và linh mục Thục bị vu khống trên báo chí Nghệ An, thuộc Điều 122, khoản 1, Bộ Luật Hình sự 1999:
“Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.
Image may contain: text
Image may contain: text
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |