Bà Thoa "không phải là dạng vừa" - Tin không lề

Bà Thoa "không phải là dạng vừa"

Huy Đức: Tài sản gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa tăng lên sau ngày bà làm thứ trưởng cũng rất đáng kể. Thanh Tra cần tham khảo bài này. Từ một cán bộ thường trong một công ty nhà nước (Điện Quang, có nguồn gốc từ tư nhân bị "cải tạo" sau 1975), leo lên tới chức TGĐ, rồi sở hữu tới 41,4% công ty cho thấy bà Thoa "không phải là dạng vừa".

Nhưng, câu chuyện bà Thoa cũng không phải hiếm trong thời kỳ cổ phần hóa một cách thiếu minh bạch.

Đã từng có những TGĐ đàn anh bà Thoa, cổ phần hóa những công ty quốc doanh to hơn Điện Quang, đã "chạy" để không phải ra làm... thứ trưởng. Lộc bất tận hưởng. Đã đánh được với nhà nước "quả tiền" thì chức tước nên nhường cho thằng khác. Có tiền thì có ghế, có tiền thì "việc ấy"có thể cũng xong. Nhưng, nghĩ thương chị, thân gái tới giờ hạ cánh rồi còn sân si ở chốn công đường cho người ta phanh áo.


Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

Hé lộ hành trình nâng tỷ lệ sở hữu tại Điện Quang của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa

Tại thời điểm tháng 11/2007, 4 thành viên gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ khoảng 13,5% vốn tại DQC. Sau gần 10 năm, chỉ tính riêng 4 thành viên nói trên đang nắm giữ khoảng 27,8% vốn tại DQC. Nhờ cổ tức bằng cổ phiếu và đầu tư chứng khoán các thành viên đều tăng tỷ lệ sở hữu tại DQC. 

Trước năm 2012 lượng cổ phiếu tăng chủ yếu nhờ cổ tức được chia


Bản cáo bạch niêm yết của CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) trình bày, tại thời điểm tháng 11/2007, bà Hồ Thi Kim Thoa (khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc) cùng 3 thành viên trong gia đình gồm mẹ là bà Trần Thị Xuân Mỹ, em trai Hồ Quỳnh Hưng, và con gái lớn Nguyễn Thái Nga đang nắm giữ tổng cộng 2.129.100 cổ phần DQC, tương đương với tỷ lệ sở hữu 13,5%.

Đến tháng 1/2013, báo cáo quản trị năm 2012 của DQC cho biết tổng lượng cổ phiếu DQC 4 ông bà nói trên đang nắm giữ là 5.443.323 cổ phần vào thời điểm cuối năm 2012, và 4.428.509 cổ phần vào thời điểm đầu năm 2012/cuối năm 2011. Tương đương 4 thành viên nói trên nắm giữ khoảng 18,1% vốn DQC vào cuối năm 2011 và khoảng 22,3% vốn DQC vào cuối năm 2012.


Dựa vào thông tin chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu DQC của các thành viên gồm bà Hồ Thị Kim Thoa, bà Trần Thị Mỹ Xuân và ông Hồ Quỳnh Hưng nắm giữ đầu kỳ (tháng 11/2007) và cuối kỳ (cuối năm 2012) tăng lên nhờ chia cổ tức. Trong khi đó, lượng cổ phiếu DQC của bà Nguyễn Thái Nga tăng lên nhờ cổ tức và hoạt động “đầu tư chứng khoán”. Chỉ tính riêng năm 2012, cân bằng trạng thái, bà Nguyễn Thái Nga đã mua ròng 904.000 cổ phiếu DQC để tăng lượng cổ phiếu DQC sở hữu từ 1.937.345 cổ phiếu lên 2.841.345 cổ phần.

Cột mốc năm 2012 và ẩn số đến từ các thành viên còn lại!

Báo cáo quản trị năm 2013 cho thấy, năm 2012, một thành viên khác của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ cổ phần của DQC “lộ diện”, bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê – con gái bà Thoa đang có khoảng 1.316.590 cổ phần DQC và CTCP Đầu tư Thương mại Điện Quang đang nắm 505.931 cổ phiếu DQC. CTCP Đầu tư Thương mại Điện Quang là đơn vị ông Hồ Quỳnh Hưng và bà Trần Thị Mỹ Xuân đang sở hữu 35,86% vốn.

Nếu tính thêm lượng cổ phiếu của Nguyễn Thái Quỳnh Lê và lượng cổ phiếu DQC trong CTCP Đầu tư Thương mại Điện Quang phân bổ cho ông Hồ Quỳnh Hưng và bà Trần Thị Xuân Mỹ theo tỷ lệ sở hữu, đại gia đình bà Thoa nắm giữ 28,4% vốn DQC vào năm 2012 và 29% vốn DQC vào năm 2013. 


Đến cuối năm 2016, tính chung số cổ phiếu của 6 cá nhân và 1 tổ chức liên quan phân bổ cho 2 thành viên theo tỷ lệ sở hữu, đại gia đình bà Thoa đang sở hữu khoảng hơn 14,22 triệu DQC, tương đương khoảng 41,4% vốn tại DQC. Nếu loại số cổ phiếu phân bổ cho ông Hưng và bà Xuân Mỹ tại CTCP Đầu tư Thương mại Điện Quang 6 thành viên đại gia đình bà Thoa sở hữu 38,8% vốn tại DQC.
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |