Thay đổi, xáo trộn mạnh về tổ chức cán bộ của Bộ Công Thương - Tin không lề

Thay đổi, xáo trộn mạnh về tổ chức cán bộ của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương đã có "cuộc Diên Hồng", lấy ý kiến mọi cán bộ trong Bộ về dự kiến kiện toàn, tinh giản bộ máy cho phù hợp... Theo đó, sự cải cách hành chính rất lớn trong việc tinh giảm từ 35 đầu mối xuống chỉ còn 28 đầu mối.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh.

Nguồn tin của Dân trí cho biết, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa quyết định đưa ra bàn cùng tập thể Ban cán sự Bộ, nhất trí thông qua phương án kiện toàn và tái cấu trúc theo đúng phương châm của Thủ tướng là xây dựng Chính phủ nhiệm kỳ này là Chính phủ hành động, phục vụ, kiến tạo, liêm chính.. để tỏ rõ việc nói và làm đi đôi với nhau.

Vừa qua, Bộ Công Thương đã có "cuộc Diên Hồng", lấy ý kiến mọi cán bộ trong Bộ về dự kiến kiện toàn, tinh giản bộ máy cho phù hợp...

Theo nguồn tin, sự cải cách hành chính rất lớn trong việc tinh giảm từ 35 đầu mối xuống chỉ còn 28 đầu mối. Trong đó, Tổng cục Năng lượng tách thành một cục và 2 vụ; Vụ Thị trường thương mại Miền núi nhập vào Vụ Thị trường trong nước; Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Công nghiệp nặng nhập thành Cục Công nghiệp; Vụ Tài chính tan ra tách một phần về Vụ Kế hoạch, một phần về Vụ Đổi mới phát triển doanh nghiệp;

Bên cạnh đó, Vụ Phát triển nguồn nhân lực (trước kia tách ra từ Vụ Tổ chức cán bộ), nay nhập lại về Vụ tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua khen thưởng và Cục Công tác phía nam (trước kia là Văn phòng đại diện Bộ Công Thương tại TPHCM) nhập về thuộc Văn phòng Bộ Công Thương;

Các Vụ KV1, KV2, KV3, KV4 nhập lại thành 2 Vụ Châu Âu, Mỹ và Á Phi; Vụ Hợp tác Quốc tế nhập về 2 Vụ Á, Phi và Âu Mỹ; Hai viện nghiên cứu (Thương mại và Chính sách công nghiệp ) nhập thành một viện.

Đồng thời, Bộ cũng sẽ thành lập thêm Cục Phòng vệ Thương Mại cho phù hợp xu thế hội nhập. Nâng cấp thành lập Tổng cục Quản lý thị trường từ Cục Quản lý Thị trường còn lại giữ nguyên.

"Tất cả mọi người tham gia ý kiến đóng góp, phản biện, nhưng phải lý giải đúng và phản biện nếu hợp lý sẽ đưa ra bàn trước tập thể Ban cán sự lần cuối, còn không thì sẽ trình các Bộ ban nghành và Chính phủ xin phê duyệt", nguồn tin cho biết.

Theo đánh giá của dư luận, có thể nói, đây là một sự kiện, một hành động, một giải pháp rất quyết liệt theo hướng "dùng người tài, không dùng người nhà".

Trước đó, Bộ trưởng Công Thương, vừa nhận nhiệm vụ ngay lập tức đã thay 4 ghế vụ lãnh đạo vụ khá quan trọng, đó là thay Vụ trưởng Vụ Kế hoạch; thay Chánh văn phòng; thay Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ; thay Trợ lý Bộ trưởng.

"Bộ Công Thương sẽ lựa chọn người theo hướng công khai minh bạch, tìm ra người tài đức, người dám làm dám chịu trách nhiệm, và đảm bảo không ai phải chạy chọt để xin xỏ chức quyền. Ai là người hiền tài chắc chắn sẽ được Bộ trưởng tìm đến và giao trọng trách", một nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết.

Theo Dân Trí
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |